Puheenjohtaja
Riikka Salmi
1. varapuheenjohtaja
Ari Lindström
2. Varapuheenjohtaja
Kari Sunell
Rahastonhoitaja
Keijo Juntunen
Hallituksen jäsen
Matti Loimupalo
Hallituksen jäsen
Nina Toivonen
Hallituksen jäsen
Aapo Piitulainen