Puheenjohtaja
Riikka Salmi
1. varapuheenjohtaja
Ari Lindström
2. varapuheenjohtaja
Annamari Karttunen
Puoluesihteeri
Matti Loimupalo
Hallituksen jäsen
Mika Karttunen
Hallituksen jäsen
Keijo Juntunen
Hallituksen jäsen,
Jussi Kallioniemi
Hallituksen jäsen
Terho-Anttolainen
puhelin. 040-505 4994
sähköposti  gold.man@phnet.fi
Hallituksen jäsen Benita Julin