Puheenjohtaja
Riikka Salmi
1. varapuheenjohtaja
Ari Lindström
2. varapuheenjohtaja
Kari Sunell
Puoluesihteeri
Matti Loimupalo
Hallituksen jäsen,
jäsenrekisterinhoitaja
Mika Karttunen
Rahastonhoitaja
Keijo Juntunen
Hallituksen jäsen,
rahastonhoitaja (varalla)
Pontus Söderblom
Hallituksen jäsen
Aapo Piitulainen
Hallituksen jäsen
Veli-Matti Manninen
Hallituksen jäsen
jäsenrekisterinhoitaja (varalla)
Annamari Karttunen