Puheenjohtaja
Riikka Salmi
1. varapuheenjohtaja
Ari Lindström
2. Varapuheenjohtaja
Kari Sunell
Rahastonhoitaja
Keijo Juntunen
Puoluesihteeri
Jenna Kivistö
Hallituksen jäsen
Matti Loimupalo
Hallituksen jäsen
Jussi Kallioniemi
Hallituksen jäsen
Nina Toivonen
Hallituksen jäsen
Aapo Piitulainen
Hallituksen jäsen
Mikko Mäntymäki