Puheenjohtaja
Riikka Salmi
1. varapuheenjohtaja
Ari Lindström
2. varapuheenjohtaja
Annamari Karttunen
Puoluesihteeri
Matti Loimupalo
Hallituksen jäsen
Mika Karttunen
Hallituksen jäsen
Keijo Juntunen
Hallituksen jäsen,
Jussi Kallioniemi
Hallituksen jäsen
Kari Sunell
Hallituksen jäsen
Veli-Matti Manninen
Hallituksen jäsen
Miia Karhiaho