Erkki Knuutila

kattotyöntekijä, eläkeläinen

Vaaliteemat:

Syrjäytyneiden aseman kohentaminen. Lisätukea ikäihmisille! – Oikeudenmukaisuus poliittiseen päätöksentekoon.

Kantasuomalaiset eivät saa olla kakkosluokan kansalaisia omassa maassaan. Laittomasti maassa olijoille ei erityispalveluita tai kohtelua.

Kunnalliseen korruptioon puuttuminen, rahankäyttö. Ulkopuolinen, puolueeton tarkastus virkamiesten rahankäytöstä.

Lähiöt: Palvelut ja asumisen taso paremmaksi kaupungin eri lähiöissä. Ei pelkkää satsausta kaupungin keskustaan tai kauppakeskusten lähistöille.

Työllistäminen: Tasapuolinen työllistäminen kaikille. Muualta tulleille yhtäläiset velvollisuudet kuin kantaväestölle

Riikka Salmi

Olen Riikka Salmi, 47-vuotias nainen ja äiti Jyväskylästä. Suuremman osan työvuosistani olen työskennellyt eri kouluasteilla kieliä opettaen. Nykyinen toimenkuvani on omavalmentaja, eli työskentelen työllisyyden hoidon asiantuntijatehtävissä. Olen Suomen Kansa Ensin – puolueen puheenjohtaja. Politiikkaan olen lähtenyt mukaan siksi että haluan vaikuttaa suomalaisten ja rakkaan kotimaani tulevaisuuteen. Olen ehdolla kuntavaaleissa 2021 Jyväskylässä. Tahdon puolustaa erityisesti heikommassa asemassa olevia kuntalaisia, vähävaraisia ja niitä, joilla ei ole mahdollisuutta, voimia tai kykyä ajaa omia asioitaan. Olen aikanaan ollut opiskelija, työtön ja myös yksinhuoltaja, joten minun on helppo asettua niiden ihmisten asemaan, joiden tulee selvitä arjen haasteista reilusti alle köyhyysrajan.

Tärkeimpinä vaaliteemoinani minulla ovat lapsiin ja nuoriin liittyvät teemat ; kouluväkivalta, mielenterveysongelmat, syrjäytyminen, päihteidenkäyttö ovat asioita, joiden korjaamiseen tarvitaan välittömiä toimia. On pidettävä huoli siitä, että erityisopetuksen resurssit ovat riittäviä, ettei yksikään lapsi tai nuori putoa opinpolultaan tai ajaudu yhteiskunnan ulkopuolelle. Perheiden tukeminen, eritoten näinä raskoina Korona-aikoina, on erityisen tärkeää. Palvelut on oltava kuntalaisen saatavilla matalalla kynnyksellä, yhden luukun taktiikalla. Ikääntyvät ihmiset-maamme kunniakansalaiset ansaitsevat laadukkaan vanhustenhoidon ja huolenpidon. Laadukas hoito vaatii riittävät henkilöresurssit, ilman osaavia ja riittäviä käsiä ei tavoite toteudu. Omaishoidon tukea on nostettava ja varmistettava, että sairas tai iäkäs saa asua kotonaan mahdollisimman pitkään, ilman riskiä, että hoitaja väsyy. Laadukkaat koulupalvelut, terveydenhuolto, kohtuuhintainen ja viihtyisä asuminen ja turvallinen kaupunki kuuluu kaikille. Turvallisuuteen kuuluu, että tiedämme, keitä kuntamme alueella asuu ja millä perusteella. Ei Suomi eikä Jyväskylä voi toimia koko maailman sosiaalitoimistona.

Voidaksemme toteuttaa laadukkaat palvelut kuntalaisille on työllisyys ja kaupungin elinvoimaisuus keskeisellä sijalla. Kunnan on edistettävä omilla toimillaan yritysten toimintaedellytyksiä alueellaan. Asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen, tarkkaa ja suunnitelmallista pitkän tähtäimen politiikkaa tarvitaan kuntatasolla. Nopeat, harkitsemattomat säästöt voivat pitkällä tähtäimellä osoittautua kalliiksi.

Rosa Tani (SIT.)

Olen 32-vuotias jyväskyläläinen videoblogisti ja kahden lapsen äiti. Lähdin Suomen Kansa Ensin -puolueen kautta sitoutumattomaksi ehdokkaaksi, koska puolue korostaa juuri niitä arvoja, jotka minullekin ovat tärkeitä. Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus on turvattava jokaiselle. 
Olen huomannut puolueellisuutta ja epätasa-arvoa aivan liikaa monella eri yhteiskunnan osa-alueella. Esimerkiksi työsyrjinnän kohteeksi joutuessaan ihminen on täysin yksin, ellei hänellä ole poliittista valta-asemaa. Kansallismielisten syrjintä työelämässä on arkipäivää, jota ei pidä hyväksyä. Ei voi olla niin, että vapaa-ajan yhteiskunnallisen aktivismin hintana on työuran päättyminen. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän poliittisten mielipiteiden vuoksi. 
Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden kandidaatti pääaineena filosofia. Lisäksi olen suorittanut kulttuuripolitiikan maisteriohjelman opintoja. Tällä hetkellä opiskelen avoimessa yliopistossa sekä toimin omaishoitajana. 
Omaishoitajien asioita ei ole Jyväskylässä riittävästi huomioitu. Omaishoidontuen leikkaukset hyväksyttiin valtuuston talousarviossa valtavalla enemmistöllä. Omaishoidontuen leikkauksia perustellaan sillä, että kyseessä on harkinnanvarainen eikä lain turvaama etuus. Tämä on väärin. Tavoitteenani on tehdä kaikkeni omaishoitajien aseman edistämiseksi. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on omaishoidontuen palkkion mielivaltaisen verotuksen poistaminen. Omaishoitajat ovat myös keskenään eriarvoisessa asemassa. Tasapuolisempaa kuntalaisten kannalta olisi, jos omaishoidontuen palkkio siirtyisi kunnalta Kelan maksettavaksi.