Mikä on Suomen Kansa Ensin?

Mikä on Suomen Kansa Ensin?

Suomen Kansa Ensin on rekisteröity isänmaallinen puolue, joka ajaa aina ensisijaisesti suomalaisten etuja poliittisissa kysymyksissä.


Tavoitteemme:

Suomen päätösvalta takaisin meidän omiin käsiimme.

Suomen poliittinen (Ulos EU:sta), taloudellinen (markka), kansallinen (rajavalvonta), sotilaallinen (puolueettomuus) ja kulttuurillinen itsenäisyys (omat tavat kunniaan).

Rajavalvonta Suomen ulkorajoille.

Maan ulkorajojen sulkeminen luvatta tulevilta ja jo tulleiden sijoittaminen suljettuihin säilöönottokeskuksiin odottamaan turvapaikkakäsittelyä.

Kielteisen päätöksen saaneille välitöntä palauttamista siten, että suljetusta keskuksesta pääsee pois vain poistumalla maasta. Kielteisestä päätöksestä voi valittaa yhden kerran.

Turvapaikka tulee olla aina määräaikainen, ja jos edellytyksiä tähän ei enää ole, tällöin henkilö poistetaan maasta.

Kansalaisuuden saannin ehtoja on kiristettävä.

Islamisaatio estettävä

Islamilaisen tapakulttuurin leviämisen estäminen ja Sharia-lain voimaantulon pysäyttäminen

Suora demokratia

Suoraa demokratiaa sitovine kansanäänestyksineen. Esimerkki; jos kansalaisaloite saavuttaa 50 000 allekirjoitusta, niin silloin aloite alistetaan eduskuntakäsittelyn sijasta sitovaan kansanäänestykseen.
Täten ylin valta maassamme olisi suoraan kansalla.

Ehdoton sananvapaus.

Ihmisten on saatava ilmaista erilaiset mielipiteensä vapaasti ilman sensuuria ja pelkoa. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälä on tarkennettava. Uskonto ei voi olla kansanryhmä.

Tehokas ja reilu työvoimapolitiikka.

Tarveharkinta säilytettävä kaikelle ulkomaalaiselle työvoimalle. Näin estetään halpatyömarkkinat.

Yhteiskunnan tehtävänä on luoda sellaiset olosuhteet että kaikille halukkaille on työtä ja työstä saadulla korvauksella saa toimeentulonsa.

Työllistävien toimenpiteiden on aina oltava kannustavia ja vapaaehtoisia.

Sairaat pois työttömyyskortistosta. Kela on viimekädessä aina vastuussa sairaan ihmisen toimeentulosta.

Harkittava 6 tunnin työpäivää työttömyyden pienentämiseen ja ihmisten jaksamisen helpottamiseen. Aluksi vuorotyöntekijöiden käyttöön.

ALV:n vapautuksen alarajan (nyt 10 000€) nostamista pienille yrityksille. SKE ehdottaa 30 000€.

Yleinen minimipalkka lakiin.

Vaaditaan minimipalkkalaki, joka takaa pienimmät palkat sellaisiksi, että yhteiskunnan tukia ei tarvita. Minimipalkan alle maksaminen on kriminalisoitava.

Hyvinvointiyhteiskunnan palautus.

Hyvinvointiyhteiskuntaa on ajettu alas erilaisin leikkauksin ja maksujen kiristyksin.

Ruuan arvonlisäveroa alennettava.

Vuokrakatto otettava uudelleen käyttöön.

Leipäjonojen tarpeelle on laitettava loppu.

Turvallinen lapsuus.

Lasten keskinäiseen kiusaamiseen on puututtava välittömästi.

Lapsiperheitä on tuettava kodinhoitoavun avulla kuten ennen tehtiin.

Erityisopetus ja pienryhmät takaisin.

Luokkakokoja ja päiväkotiryhmiä pienennettävä.

Perinteiset perhearvot takaisin kunniaan.

Arvokas ja inhimillinen vanhuus.

Ikääntyneille ja muillekin heikommassa asemassa oleville on tehtävä kokonaisvaltainen kartoitus heidän tilanteestaan, jolla turvataan näille henkilöille riittävä toimeentulo sekä turvallinen ja laadukas hoidon taso.

admin

Vastaa

Lähetä sähköpostia
YouTube