Hämeen Vaalipiiri

Terho Anttolainen

Terho Anttolainen, 60 vuotta, Lahti

Suomen Kansa Ensin puolueen eduskuntavaaliehdokas, Päijät-Hämeen vaalipiiristä

Kuka minä olen?

Olen Terho Anttolainen, Suomen Kansa Ensin r.p. puolueen eduskuntavaaliehdokas, Lahden alueelta.

Olen työkyvyttömyyseläkkeellä oleva perheellinen mies ja asun Lahden Nastolassa. Tärkeitä arvoja elämässä minulle ovat oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja isänmaallisuus.

Aikaisempaa kokemusta yhteiskunnan luottamustehtävissä politiikasta minulle on kertynyt kunta/kaupunki tasolla, ollessani mm. Nastolan kunnanvaltuutettuna, sekä Lahden kaupunginvaltuutettuna viiden vuoden ajan. Sekä ollen näissä em. aikana myös Nastolan ja Lahden tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana, myöskin luottamustethtävässä yli kunnallissa päätöksenteossa Päijät-Hämeenliitossa.

Olen tunnettu suorapuheisuudestani. En pelkää olla puuttumatta epäkohtiin enkä vaikene niitä nähdessäni.

Toimintaa menneinä vuosina:

– Lions Club Lahti-Vesijärvi jäsenenä vuosina 2006–2011, joista viimeinen kausi istuvana presidenttinä

– 2012–2016 Nastolan kunnanvaltuutettu

– 2012–2016 Nastolan kunnan ja Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

– 2015–2016 Lahti-Nastola yhdistymisvaltuusto, joka perustettiin em. kuntaliitoksen takia

– 2012–2016 Päijät-Hämeen liitto / The Regional Council of Päijät-Häme, yli kunnalisia päätöksiä.

– 2022-> Suomen Kansa Ensin puolueen hallituksen jäsen

Miksi olen juuri sinun ehdokas?

Jos haluat ehdokkaan, jonka toimintaa ei ohjaa pelkkä maineen, rahan tai meriittien tavoittelu, vaan haluat rehellisen, muutosta kaipaavan, tunarointiin ja huonoihin päätöksiin kyllästyneen isänmaan puolustajan, äänestä minua.

Oma kansalainen etusijalla

Päätöksenteon peruslähtökohtana tulee olla se, että päätökset hyödyttävät omia kansalaisia.

Yksikään sentti valtion budjetista ei saa valua ulkomaille kehitysapujen tai muiden erilaisten riskialttiiden menoerien muodossa, kun kotimaassakin riittää tarpeeksi ratkottavia asioita ja ongelmia. Tyhjästä tankista on vaikea ammentaa toiselle.

Vahvaa johtajuutta on huolehtia ensin omistaan ja varmistaa, että kaiken tukipilari ja mahdollistaja, omat kansalaiset ja heidän hyvinvointinsa sekä turvallisuus, ovat ykkösprioriteetti ennen kaikkea.

Pitää muistuttaa, että poliittiset päätökset ovat aina arvovalintoja. Esimerkki valinnasta, ja ei-kansaa-palvelevasta-sellaisesta, on päättää sysätä päättömästi velkarahaa rajojen yli tappiolliseen ja täysin pohjattomaan hankkeeseen, jonka loppulasku tulee maksettavaksi tavalliselle kansalaiselle. Samaan aikaan kotopuolessa mm. hoitajia, yrittäjiä, maanviljelijöitä, opiskelijoita ja vanhuksia painetaan vuosi vuodelta ahtaammalle säästösyistä.

Poliittisia päätöksiä ja arvovalintoja tehdessä tulee pitää mielessä Suomi, suomalaiset ja suomalaisuus. Resurssit tulee keskittää konkreettisesti omia kansalaisia, suomalaisia yrityksiä, kulttuuria ja yhteiskuntaa hyödyttäviin hankkeisiin ja menoihin.

Oikeus työhön – syrjivät lakimuutokset poistettava

Jokaisella tulee olla samat oikeudet ja mahdollisuudet tehdä työtä. Kenenkään elinkeinoa ei saa viedä tai vaarantaa. Jokaisen henkilökohtaista itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa, eikä terveydelliset valinnat saa olla este työntekoon.

Alueellisen tasa-arvon edistäminen – kevennyksiä ajoneuvoveroon

On tärkeää, että pidämme lujasti kiinni oikeudesta saada valita vapaasti oma asuinpaikkamme.

Alueellinen epätasa-arvo näkyy mm. koulutusmahdollisuuksissa, kulkuyhteyksissä sekä erilaisten palveluiden olemassaolossa ja saatavuudessa.

Suomi on pinta-alaltaan iso maa ja etäisyydet paikasta toiseen ovat suuria. Rankasti nousseet polttoainekustannukset sekä pitkät välimatkat työpaikan ja kodin välillä, tekevät pian työnteosta monelle kannattamatonta. Julkinen liikenne ja ylipäätään ihmisten mahdollisuudet käyttää sitä, on edelleen monissa paikoissa heikkoa tai täydellisen olematonta.

Asuinpaikka voi ja laittaakin monet tälläkin hetkellä eriarvoiseen taloudelliseen sekä alueelliseen asemaan isompien ja kasvaneiden elinkustannusten takia. Lukemattomien erilaisten autoilijoihin kohdistettujen verojen, kasvaneiden polttoainekustannusten, pakollisten pitkien välimatkojen ja yleisen hintatason noustessa, olisi välttämätöntä tukea syrjempänä asuvia, jotta ihmiset pystyvät myös jatkossa käymään töissä eli pitämään nämä yhteiskunnan rattaat pyörimässä.

Jotta alueellinen tasa-arvo toteutuisi ja tulisi paremmin huomioiduksi, tulisi ajoneuvovero poistaa taajaman ulkopuolella vakituisesti asuvilta yksityisiltä henkilöiltä. Tällä tavoin voisimme tukea niitä, joille auto on esimerkiksi töihin pääsyn ja ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön edellytys.

Historia ajoneuvoveroa koskevan lainsäädännön kohdalla osoittaa, että ajoneuvoveron suuruuden muutokset suuntaan, jos toiseen, ovat mahdollisia, mutta ennen kaikkea ne ovat puhdas tahtokysymys ja arvovalinta.

Ihmiset eivät voi lopettaa käymästä ruokakaupassa, töissä, koulussa, lääkärissä tai muissa pakollisissa menoissa sen takia, että kulkeminen ja ylipäätään ajoneuvon omistamisen sekä sen käyttäminen tulee liian kalliiksi. Se ei ole sellainen Suomi, jossa haluamme elää. Siksi meidän on mietittävä mahdollisia verokevennyksiä heille, joita kohtuuttomasti nousseet kustannukset eniten rokottavat: Ajoneuvovero pois taajaman ulkopuolelta ja valtion talous hoitoon muilla keinoin kuin autoilijoiden selkänahasta!

Terveisin:

Sinun oikeusturvaasi ja asioita ajava eduskuntavaaliehdokas Terho Anttolainen

Puhelin: +358 (0)40 – 505 4994

sähköpostiosoite: gold.man@phnet.fi

Liite Terho Anttolainen.

Pasi Viheraho

Jonkinlainen toisinajattelija, tubettaja ja pohtija. Elektroniikan harrastaja, radioamatööri, kierrättäjä
ja henkinen persoona.
En hyväksy Suomen harjoittamaa politiikkaa, koska suomalaiset on hylätty nykyisessä politiikassa.
Suomi myy kaiken maailmalle, sitä ei voi hyväksyä.
EU määrää asioista, jotka ei sinne kuulu. Mm. siksi olen hakeutumassa eduskuntaan, jotta
päätöksentekoon saadaan järkeä.
Ei vihreälle hulluudelle, kyllä luonnonmukaiselle ja järkevälle vihreälle politiikalle.
Ei ole oikein, että Suomi ajetaan suohon vihreällä siirtymällä ja siirretään kaikki toiminta muihin
maihin.
Suomessa ilmasto -ja ympäristöasiat ovat jo hyvällä tolalla, eikä sen varjolla tule ruoskia
suomalaisia.
Vanhukset ovat heitteillä, työstä ei saa sellaista korvausta, että sillä tulisi toimeen. Siksi olen ehdolla
teidän hyväksenne!